>BARTJE


Naar openingstijden
LET OP: schoolvakanties gesloten

In Bartjes Kringloopcentrum is van alles te koop. Gebruikt of soms nieuw, altijd gekeurd, goed bevonden en voor een lage prijs. De artikelen zijn gesorteerd in een aantal winkeltjes. Het is er gezellig 'snuffelen'. Kom regelmatig kijken, want er is steeds weer iets anders.
In de zomer van 2020 is het gebouw door de vrijwilligers omgebouwd tot een Corona-proof Kringloopcentrum. Er is een herschikking van de afdelingen uitgevoerd en tegelijk is een en ander opgeknapt, met als doel meer ruimte te creëren voor de bezoekers en medewerkers. In- en uitgang zijn gescheiden, waarbij de ingang is gehandhaafd zoals voor de zomer van 2020, maar je komt bij de voormalige schooltoegang weer via de kassa naar buiten.

Andere regels die gevraagd worden in acht te nemen:

  • Houd je aan de geldende Corana regels, m.n. de 1,5 m afstand
  • Er wordt een beperkt aantal gelijktijdige bezoekers toegestaan
  • In te leveren goederen aan buitendeur t/o ELK Welzijn afgeven
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst kringloopwinkel
  • Verplicht winkelmandje bij shoppen
  • Beperk verblijfsduur in tijden van drukte
  • Verblijfsduur koffiecorner maximaal een  uur
  • Bij voorkeur per PIN betalen

De koffiecorner

Een praatje maken of even uitrusten na de snuffeltocht? Dat kan in onze koffiecorner. U zult er zelden alleen zitten; de meeste bezoekers van Bartje hebben de weg ernaartoe al gevonden. De koffie kost, evenals thee en frisdrank  € 0,50.
Vanwege de Corona pandemie vragen we U de verblijfsduur aan de koffiecorner te beperken tot maximaal een uur.

BartApart

BartApart is een speciale afdeling binnen Bartjes KringloopCentrum. Hier worden allerlei gewone en bijzondere artikelen aangeboden onder een bepaald thema. Elke maand wordt van thema gewisseld:

BartApart_jan2020 aardewerk klokken pasen Glas&Kristal

De biedkast

Aan Bart Apart is een speciaal onderdeel toegevoegd: de biedkast.
In deze kast staan elke maand een aantal BartApart items waarop geboden kan worden.
Bij de kassa kun je biedformulieren krijgen.Je biedt één keer.
Aan het eind van de maand wordt er gekeken wie het hoogste bod heeft gedaan.
Deze persoon wordt gebeld en krijgt twee weken de tijd om het voorwerp op te halen.
Er kan tussentijds niet geïnformeerd worden naar de stand van de biedingen.
De biedkast is open en de voorwerpen kunnen bekeken worden maar kunnen niet worden gekocht.
Bij alle voorwerpen staat een vanaf biedprijs,

Wat gebeurt er met de opbrengst

De Stichting Samen Verder stelt zich ten doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten functioneren. Daar is veel geld voor nodig! Door uw overtollige spullen beschikbaar te stellen aan Bartje, helpt u de stichting aan de middelen om haar doelstelling te bereiken. Grootste project is het vervoer met de Klaartje bussen. maar dat is zeker het enige niet. Lees ons jaarverslag voor details.

Waar gaat het om

In het KringloopCentrum sorteren wij de door u gebrachte spullen. Zonodig -en dan alléén in Culemborg- komen wij ze (gratis) bij u ophalen! Dat geldt ook voor het eventueel thuis bezorgen. De kosten dáárvoor zijn echter € 2,50 per keer.
Wij testen elektrische apparaten, maken zo nodig huishoudelijke artikelen schoon, en wassen alle knuffels. Daarna komt alles in de verkoop. Uiteraard hebben wij alleen wat aan BRUIKBARE spullen. Wij behouden ons het recht voor om de voor ons KringloopCentrum niet bruikbare spullen te weigeren.
Ligt uw zolder vol met zaken die u niet meer gebruikt of hangt uw kast vol met kleren die u niet meer draagt? Gooi die spullen niet weg, maar geef ze aan het KringloopCentrum. Wij doen er wat goeds mee. Een ander kan ze nog gebruiken. We zijn er allemaal bij gebaat.

Naar Veelgestelde vragen