>Links


Landelijke ouderenorganisatie:


Veel van de landelijk actieve ouderenbonden, zoals de ANBO, KBO-PCOB en NVOG (Nederl. Ver. Van Organisaties Van Gepensioneerden) worden behandeld en met elkaar vergeleken in de volgende blog:     https://www.zusterjansen.nl/blog/ouderenbonden/


Projecten en/of activiteiten van ouderenorganisaties in Culemborg


Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)

De Stichting is op 23 december 2015 officieel opgericht.

Door het wegvallen van de lokale afdeling van de ANBO is het initiatief ontstaan om in Culemborg een Stichting op te richten met als doel iets te betekenen voor de senioren van Culemborg.

Met dit Senioren Collectief Culemborg willen wij:

  • een brug  slaan voor alle senioren en organisaties in Culemborg die het seniorenbelang/-beleid hoog in het vaandel hebben staan;
  • het aanspreekpunt zijn voor instanties als het om de senioren in Culemborg gaat;
  • activiteiten voor senioren organiseren (b.v. dag/middagreisjes);
  • doelgerichte informatie geven via “De Kijker” en via sociale media.

Een belangrijke vraag: om welke leeftijdsgroep gaat het? Wanneer ben je senior? Na lang dubben hierover is gekozen voor de doelgroep van 65+.

Bezoek de website van Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)

De Kijker

De Kijker is een uitgave van de Stichting Senioren Collectief Culemborg en bedoeld voor in Culemborg woonachtige senioren. Het blad wordt gesponsord door adverteerders en is gratis beschikbaar.

Het nieuwsblad wordt 10x per jaar bezorgd met een huidige oplage van 1.500 exemplaren. Senioren die het blad in 2015 ontvingen blijven deze ontvangen. Degenen die het blad nog niet ontvangen en bezorging op prijsstellen kunnen dat kenbaar maken via een e-mail aan sscc.secretariaat@gmail.com of telefonisch bij de heer A. Scholtens via (0345) 753039. Wanneer u het blad echter niet meer wenst te ontvangen kunt u dat eveneens kenbaar maken via voornoemd e-mail adres of telefoonnummer.

De samenstelling van de inhoud van het informatieblad is een samenwerking tussen redactieleden van SSCC, Elk Welzijn en Stichting Samen Verder. Andere organisaties met senioren in hun aandachtsgebied zijn welkom om de redactie te versterken.

Wanneer u een idee heeft om te publiceren in De Kijker kunt u dit doen door een bericht te sturen naar de redactie.


Woongroep Kwarteel

In Culemborg bestaat sinds 2003 een opmerkelijke woongroep voor ouderen. Het complex is gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en ligt in EVA-Lanxmeer op drie minuten loopafstand van het station. De naam is Het Kwarteel.

Ieder lid van deze woongemeenschap heeft een eigen appartement; er wordt veel gemeenschappelijk gedaan.

Adres: Anna Blamanweg 36, 4103 WJ te Culemborg.

Wanneer nadere informatie gewenst is kunt u onze website bekijken www.kwarteel.nl of contact opnemen met Mariëtte Westendorp, telefoonnummer 0345 530780, email mariettedes@hetnet.nl.


Bewegen voor Ouderen

55+ In Beweging is een jonge vereniging met enthousiaste leden.
55+ is sportief bewegen op eigen niveau en met leeftijdsgenoten.

Bewegen is ......noodzaak om fit en gezond te blijven
Bewegen is.......gezond: sterkere botten en spieren, betere motoriek en daardoor minder kans op vallen en                          ongelukken
Bewegen is ......leuk, ontspanning en gezelligheid

We doen een beetje aan lichamelijke oefening en warming up, maar vooral een variatie aan sport en spel voor elk niveau: floorhockey, korfbal,badminton, volleybal, basketbal en dynamic tennis.

"Wij doen aan gymnastiek, zoals vroeger op school, maar nu leuk."

Wanneer en waar:
Maandagavond 20.00 - 21.00 uur Gymzaal Lek&Linge

Informatie:
Rina Kemler, tel: 0345-512597
e-mail: rusenrina@gmail.com


ElkWelzijn, dé welzijnsorganisatie van Culemborg!

ElkWelzijn legt verbindingen in de wijken van Culemborg en ondersteunt sociale initiatieven van inwoners van Culemborg. Dat is de basis van ons werk. Wijkcoaches van ElkWelzijn zoeken het contact op met alle wijkbewoners, met jong en oud. Ons streven is dat iedereen in Culemborg kan meedoen. Dat ook mensen die kwetsbaar zijn de regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. En dat er sociale samenhang is in de Culemborgse samenleving.

ElkWelzijn is een ondernemende organisatie, die meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij. We doen ons werk in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en zijn onderdeel van het sociale wijkteam. Buurtbemiddeling bieden we niet alleen in Culemborg, maar ook in 10 andere gemeenten.


 

Nu op Facebook