>>Bezoek Desmond Tutu

Bezoek Desmond Tutu

10-11-2006

Bezoek Desmond Tutu

Op woensdag 8 november bracht de Zuid-Afrikaanse anglicaanse bisschop Desmond Tutu, anti-apartheidsactivist en winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, een bezoek aan Culemborg. Tutu was in Nederland voor een conferentie over criminaliteitsbestrijding. Omdat hij nog een dag over had, bracht hij op advies van de ambassadeur van Zuid-Afrika , mevrouw Mhzeki, een bezoek aan onze stad. De geboorteplaats van Jan van Riebeeck, de man die de Kaapkolonie heeft gesticht, staat inmiddels bekend om zijn nauwe betrokkenheid met Zuid-Afrika en als het Nederlands centrum van ‘Fair Trade’, de eerlijke handel.

T2 T5 T8 T12 Tutu

Na ontvangst met lunch door het gemeentebestuur, een korte stadswandeling en een ontmoeting met de (landelijke) pers bezocht Desmond Tutu ook ons kringloopcentrum. Het was een kort maar hevig bezoek. Tijdens een rondgang met uitleg door de winkel van twintig minuten schudde hij vele handen, van vrijwilligers en klanten. Lang niet iedereen had in de gaten wie hij was. Eén ontmoeting was erg ontroerend. Een Afrikaanse bezoekster (zij bleek uit Nigeria te komen) zag hem en haar mond viel letterlijk open. “Tutu? Tutu!” stamelde ze en ze grepen elkaars handen. Een hartverwarmend moment.

In een mengelmoesje van engels, afrikaans en nederlands hebben we met hem en zijn gezelschap, waaronder ook de burgemeester, over ons werk gesproken. Wij hebben het erg gewaardeerd dat de gemeente ons had uitgekozen voor dit korte maar bijzondere werkbezoek.