>>Burgemeester op bezoek

Burgemeester op bezoek

10-11-2017

Burgemeester op bezoek

SSV maakt kennis met de nieuwe burgemeester en gemeentesecretaris. 

De nieuwe burgemeester van Culemborg Gerdo van Grootheest en de gemeentesecretaris Gerard Vlekke zijn op woensdag 1 november op bezoek geweest bij de Stichting Samen Verder. 

Tijdens de lunch in de Kakelhof werd een presentatie gegeven van de SSV en haar projecten. Met de gasten werd door bestuur en projectleiders een geanimeerd inhoudelijk gesprek gevoerd.

Daarbij werd ook van gedachten gewisseld over de vergrijzende samenleving en de behoeften van steeds langer zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking. Door alle betrokkenen werd de mening gedeeld dat sociaal contact van groot belang is. De bijdrage van SSV aan het voorkomen van sociaal isolement werd daarbij besproken; ons project Samen Uit en de inzet van onze Klaartje busjes voor uitstapjes.

Na de lunch bekeek de delegatie het kantoor waarbij medewerkers een toelichting gaven op het (kantoor)werk en de planning van Klaartje. Bij Klaartje werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van de bussen en onze visie op de toekomst; nieuwe bussen en duurzaamheid. De projectleider van het kringloopcentrum Bartje leidde het gezelschap vervolgens rond door het gebouw. Daarbij werd in vogelvlucht de organisatie en werkwijze van Bartje verteld.

De burgemeester nam de tijd om veel medewerkers de hand te drukken en met hen in gesprek te gaan over hun werkzaamheden. De burgemeester sprak bij zijn vertrek de waardering uit voor de inzet van de vele medewerkers van onze stichting en het belang daarvan voor de Culemborgse samenleving.