>>Corona virus

Corona virus

17-03-2020

Corona virus

Richtlijnen

Het bestuur en de projectleiders van Stichting Samen Verder (SSV) stellen zich op het standpunt dat SSV de richtlijnen van de regering volgt. We vertrouwen erop dat de deskundigen gepaste maatregelen nemen die wij nauwgezet zullen volgen.

Het kringloopcentrum Bartje is t/m 1 mei gesloten.

Nagenoeg alle medewerkers van SSV behoren tot de risicogroep. Door het grote aantal klantbezoeken stellen wij hen onnodig bloot aan een (te) groot risico en dragen we onnodig bij aan de mogelijke verspreiding van het Coronavirus..

De dienstverlening van Klaartje t/m 1 mei beperkt.

Ook het overgrote merendeel van onze chauffeurs en klanten behoort tot de risico-groep. Klaartje is in bepaalde situaties nagenoeg onmisbaar voor onze doelgroep, ouderen en mensen met een beperking. We willen de dienstverlening om die reden beperkt overeind houden. We nemen de volgende extra maatregelen:
- Klanten wordt gevraagd alleen noodzakelijke ritten aan te vragen;
- De telefonistes plannen geen sociaal vervoer;
- Het kantoor is minimaal bezet; telefoniste/planner en leidinggevende;
- Kantoormedewerkers maken hun werkplek na hun dienst goed schoon;
- Alleen chauffeurs en bijrijders die geen bezwaar hebben geuit, worden ingezet;
- De dagleiders regelen, zoals gebruikelijk, de inzet;
- Chauffeurs en bijrijders komen zo min mogelijk op kantoor;
- Direct contact tussen chauffeur/bijrijder en klant wordt zo mogelijk voorkomen;
- Klanten wordt gevraagd met gepast geld te betalen;
- De chauffeurs reinigen de bus goed; o.a. stoelleuningen en handgrepen.

Zodra het beleid wijzigt, informeren wij jullie opnieuw.

Bestuur en projectleiding volgen de ontwikkelingen nauwkeurig, zodat we in goed overleg de uitvoering van de dienstverlening zo nodig kunnen aanpassen.
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. We letten een beetje op elkaar!

J.C.J. van Zutphen,
voorzitter SSV.