>>Corona virus

Corona virus

24-04-2020

Corona virus

Richtlijnen

Het bestuur en de projectleiders van Stichting Samen Verder (SSV) stellen zich op het standpunt dat SSV de richtlijnen van de regering volgt. We vertrouwen erop dat de deskundigen gepaste maatregelen nemen die wij nauwgezet zullen volgen.

Het kringloopcentrum Bartje is tijdelijk gesloten.

Nagenoeg alle medewerkers van SSV behoren tot de risicogroep. Door het grote aantal klantbezoeken stellen wij hen onnodig bloot aan een (te) groot risico en dragen we onnodig bij aan de mogelijke verspreiding van het Coronavirus.

Nagedacht wordt over een aanpassing naar een  "1,5 m samenleving" die medio mei mogelijk een oplossing kan bieden.

De dienstverlening van Klaartje is eveneens tijdelijk gestopt.

Ook het overgrote merendeel van onze chauffeurs en klanten behoort tot de risico-groep. Klaartje is in bepaalde situaties nagenoeg onmisbaar voor onze doelgroep, ouderen en mensen met een beperking en er wordt dus zeker gekeken naar zo snel mogelijk weer verantwoord aan de slag te gaan.

Zodra het beleid wijzigt, informeren wij jullie opnieuw.

Bestuur en projectleiding volgen de ontwikkelingen nauwlettend, zodat we in goed overleg de uitvoering van de dienstverlening zo nodig kunnen aanpassen en weer opstarten.
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. We letten een beetje op elkaar!

J.C.J. van Zutphen,
voorzitter SSV.