>>Dagblad TROUW goede doelen Top 50

Dagblad TROUW goede doelen Top 50

02-02-2012

Dagblad TROUW goede doelen Top 50

Verrassende waardering SSV!!!!

In de bijlage van Dagblad Trouw van 19 november 2011 is een overzicht te lezen over een onderzoek door deze krant van organisaties op het gebied Goede Doelen in Nederland.

Ook de Stichting Samen Verder is daarbij beoordeeld.

Een veelheid van goede doelen/organisaties is kritisch bekeken om een Top 50 te kunnen publiceren in verschillende categorieën, die voldoen aan vooraf opgestelde  criteria.

Deze criteria hebben te maken met:

Hoe transparant is de organisatie

Met andere woorden: Kan ieder lezen wat er gedaan wordt, door wie en met welke middelen. (bijv. op website, in jaarverslag, in beleidsplan)
We werden positief beoordeeld op 8 van de 9 criteria

Hoe is de organisatie geregeld

Welke doelstellingen worden er nagestreefd, welke activiteiten vloeien daar uit voort, samenwerking met andere organisaties, de manier waarop het bestuur werkt
We werden positief beoordeeld op 9 van de 11 criteria

Welke activiteiten vinden er plaats

De mate van betrokkenheid van de activiteiten op de doelgroep waarvoor gewerkt wordt en de maatschappelijke waardering van deze activiteiten. Het aanpassen van de activiteiten aan de behoefte van de doelgroep.
We werden positief beoordeeld op 6 van de 7 criteria

In de categorie “Welzijn en Cultuur”  kregen we in de Top 50 een 12e plaats.

Een geweldig resultaat, waar het bestuur heel trots op is.
Wij willen dan ook alle medewerkers feliciteren met dit resultaat, want met z’n allen hebben we hard gewerkt om dit resultaat te bereiken.