>>Decemberactie 2018

Decemberactie 2018

01-12-2018

Naast onze grote projecten als Bartje en Klaartje kent de Stichting Samen Verder een aantal kleinere projecten. Een daarvan is de jaarlijkse pakketten uitreiking aan de Culemborgers die het financieel minder getroffen hebben. Stichting Samen Verder en Diaconale Werkgroep van de Raad van Kerken Culemborg organiseren gezamelijk deze actie. Op basis van gemeentelijke data krijgen de in aanmerking komende personen een brief waarmee ze een pakket kunnen aanvragen.