>>Decemberactie

Decemberactie voedselpakketten

Het bestuur van Stichting Samen Verder (SSV) heeft in 2005 het initiatief genomen om te overleggen met de Sociale Dienst van de gemeente, maatschappelijk werk en diaconieën van kerken om te zien of er mogelijkheden waren om mensen in Culemborg, die moeten leven van een minimum inkomen, te ondersteunen. December 2005 werden de eerste voedselpakketten uitgedeeld met financiële steun van de SSV, Raad van Kerken en Giel Smits (Plus-markt).

In de huidige zetting verzorgd de SSV de distributie van ruim duizend genummerde aanmeldbrieven naar Werkzaak Rivierenland, Gemeente Culemborg, ElkWelzijn, Diagonale Raad van Kerken, SchuldHulpMaatje, basisscholen en SSV om een optimaal bereik te krijgen voor de doelgroep.

De aangeschrevenen verzoeken daarop zelf om een pakket. Hierdoor worden de privacy regels gewaarborgd. De respons ligt rond de 50% mede door dubbelingen in de aanschrijving. De SSV en de RvK verzorgen samen met de Plus de inkoop, samenstelling en uitreiking van de pakketten in de maand december. 

In 2018 zijn in totaal 555 pakketten geleverd (452 basispakketten + 103 kinderpakketten). Deze vertegenwoordigden een waarde van ongeveer € 11.500 waarvan SSV vanuit het Goede Doelen fonds ruim € 4000 voor haar rekening nam. Hiermee zijn de pakketten voor personen ouder dan zestig jaren bekostigd. De overige kosten kwamen voornamelijk voor rekening van de Diaconale Werkgroep van de Raad van Kerken €7000. Giel Smits doneerde naast de materiële inzet ook nog €1200.

Restanten worden na de ophaaldagen in de week voor Kerst geleverd aan de Voedselgroep Culemborg. Een jaarlijkse evaluatie van alle deelnemende organisaties waarborg een zorgvuldige uitwerking en een maximaal bereik van de lage inkomensgroep.