>>Het college van Burgemeester en Wethouders bezo...

Het college van Burgemeester en Wethouders bezoekt SSV

08-02-2010

Het college van Burgemeester en Wethouders bezoekt SSV

Op dinsdagmiddag 2 februari 2010 bezochten Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de gemeentesecretaris en het hoofd van afdeling stadsontwikkeling de Stichting Samen Verder.

Het was een werkbezoek waarbij met het bestuur van de stichting gesproken werd over de activiteiten die plaatsvinden door de bijna 250 vrijwilligers die werkzaam zijn in de verschillende projecten.

Nadat de bezoekers met een bus van Klaartje vanaf het stadskantoor waren opgehaald, werden zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Het vervoer van ouderen en gehandicapten vervult een belangrijke taak binnen de gemeente Culemborg.

De manier waarop chauffeurs en begeleiders worden opgeleid kwam nadrukkelijk aan de orde, omdat professionaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staat van de stichting.

De werkwijze van het Kringloopcentrum, waarbij sinds kort alle afval wordt gesorteerd naar soort, o.a. glas, plastic, papier, karton, hout, textiel en restafval, is een duidelijke bijdrage aan de recycling van grondstoffen.

Natuurlijk bleven ook de andere projecten niet onbesproken. Het succes van Trijntje, waardoor minder valide reizigers in en uit de trein worden geholpen op het station van Culemborg, was daarvan een duidelijk voorbeeld. Aan de totstandkoming van deze activiteit heeft de gemeente nadrukkelijk meegewerkt tijdens het overleg met de NS. De vrijwilligers van SSV verzorgen nu de hulp die op het station verleend wordt.

De ondersteuning van verschillende projecten uit het fonds Goede Doelen bleef ook niet onvermeld. De decemberactie, voedingspakketten voor mensen die een minimaal inkomen hebben, werd toegelicht.

Tevens gaf dit bezoek het bestuur de mogelijkheid om zaken aan de orde te stellen waarmee vrijwilligers geconfronteerd worden in hun contacten met burgers in de stad en die om een oplossing c.q. aanpak vragen. De collegeleden nemen dit mee bij hun werk.

De waardering van het gemeentebestuur voor het werk van de vrijwilligers van SSV werd door de burgemeester verwoord aan het einde van de bespreking.

Nu op Facebook

Sinds dinsdag 6 maart 2018 staat Kringloopwinkel Bartje weer in het teken van Pasen en de..