>>Stichting Samen Verder energiezuinig

Stichting Samen Verder energiezuinig

Samen Verder voor een duurzame samenleving

dinsdag 27 oktober 2015 | Jos van Zutphen

Stichting Samen Verder (SSV) heeft haar gebouw aan de Meerlaan sinds vorige week voorzien van energiezuinige LED-verlichting en zonnepanelen. Deze investering past in de milieuvriendelijke traditie van SSV.

Hergebruik van materiaal komt het milieu ten goede.

In een ver verleden bekostigde SSV haar projecten, waaronder Klaartje, met het ophalen van oud papier. Dit werd gerecycled en als grondstof gebruikt voor de fabricage van nieuw papier en karton.

Tegenwoordig financiert SSV haar projecten met de opbrengst van Bartjes kringloopcentrum. Herbruikbare spullen worden door vele vrijwilligers ingezameld, gesorteerd, hersteld en verkocht.

In deze milieuvriendelijke traditie heeft SSV het energieverbruik in het gebouw aan de Meerlaan onderzocht in relatie tot het opwekken van energie door zonnepanelen. Een reductie van het elektriciteitsverbruik door het implementeren van led-verlichting heeft direct gevolgen voor de benodigde capaciteit aan zonnepanelen. Daarom zijn beide aspecten in samenhang bekeken.

De uitkomst heeft geresulteerd in de aanschaf van Led-verlichting van een hoogwaardige kwaliteit en met een lange levensduur. Met deze investering wordt een besparing op het energieverbruik van ca. 40% gerealiseerd.

Zonnepanelen leveren overdag het hoogste rendement. Dan wordt door SSV op kantoor en in Bartjes kringloopcentrum ook het meeste energie verbruikt. De opgewekte zonne-energie kan dus direct worden ingezet. De geplaatste zonnepanelen hebben een hoog rendement en vergen weinig onderhoud. Daarmee is een duurzame energie neutrale situatie bereikt.

SSV nodigt iedereen uit ook een steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving door herbruikbare spullen aan te leveren en te kopen bij Bartjes kringloopcentrum, Meerlaan 25.