>>Tovertafel Beatrix

Tovertafel Beatrix

24-04-2018

Tovertafel Beatrix

Stichting Samen Verder draagt bij aan Tovertafel Zorgcentrum Beatrix

In het Zorgcentrum Beatrix werden al enige tijd activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor de aanschaf van een Tovertafel.

Een tovertafel is een interactief spel dat mensen verbindt en op speelse wijze beweging stimuleert. Het is een speels product voor ouderen in de midden- tot laatste fasen van dementie. Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke als sociale interactie.

De Tovertafel is als proef bij verschillende woningen in het Beatrix getest en daarbij bleek direct hoe bewoners (met dementie) erop reageerden. Er werd gelachen, gecommuniceerd en actief bewogen. Dit was geweldig om te zien.

Helaas beschikte het Beatrix niet over de middelen om een Tovertafel aan te schaffen. Door allerlei acties was de spaarpot al gevuld met een bedrag van € 4000,--. Om de ontbrekende € 2.500,-- bijeen te brengen werd Stichting Samen Verder benaderd met het verzoek een bijdrage te doen. Gezien het goede doel en het feit dat de aanvraag voldoet aan de door Stichting Samen Verder gestelde voorwaarden voor goede doelen, heeft het bestuur besloten het volledige resterende bedrag beschikbaar te stellen. Hierdoor kon worden overgegaan tot aanschaf van de Tovertafel.

Op 20 april 2018 was het zover en werd de Tovertafel d.m.v. een demonstratie officieel in gebruik genomen. Vervolgens lieten enige bewoners van het Beatrix, die de Tovertafel voor de eerste keer zagen, zien hoe plezierig het is om hiermee te spelen. Wij wensen de bewoners van het Beatrix veel plezier met hun Tovertafel!