>>Vrijwilligers enquête gemeente Culemborg

Vrijwilligers enquête gemeente Culemborg

Samenvatting vrijwilligers enquête gemeente Culemborg 2015

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête die de gemeente Culemborg gehouden heeft onder de vrijwilligers in Culemborg voor zover die werkzaam waren bij Stichting Samen Verder.
De bijdrage van onze medewerker(sters) was met 111 van de 352 totaal enorm goed, de betrokkenheid is heel groot!
Als je de kale cijfers vertaald in hoe de SSV medewerker(ster) aankijkt tegen onze organisatie zie je volgende beeld:

- bijna 70% werkt tussen de 1 en 8 uur per week voor SSV, bijna 5% werkt meer dan 16 uur!
- bijna 70% werkt al meer dan 5 jaar voor SSV, 23% werkt daarnaast ook nog bij 1-2 andere organisaties
- 10% heeft daarnaast een betaalde baan
- meest genoemde redenen om vrijwilligerswerk bij SSV te doen:
            - tijd nuttig besteden, afwisseling in het leven, iets voor mensen betekenen,   
              voldoening, sociale contacten, inzetten voor de maatschappij en graag bij
              SSV behoren!
 - meest genoemd hoe men bij SSV is gekomen:
            - gevraagd door de organisatie
            - via een bekende (bijna 50%!)
 - 83% heeft een intakegesprek gehad en bijna 80% daarvan heeft dat als goed/uitstekend ervaren
 - als taken wordt door de respondenten “vervoer verzorgen en andere” evenveel genoemd, kennelijk een afspiegeling van   Klaartje en Bartje,
 - 91% vindt deze taken duidelijk omschreven en vastgelegd, de nee-zeggers geven geen reden
 - 70% is tevreden tot zeer tevreden over de waardering die hij/zij krijgt van onze klanten
 - 85% is  tevreden tot zeer tevreden over de waardering die hij/zij krijgt van SSV
 - 14% geeft geen antwoord en 3 respondenten zijn ontevreden
 - 55% vindt de belasting van het werk licht, 15% vindt het zwaar, de rest gemiddeld
 - 24% komt in het werk weleens knelpunten tegen, onduidelijk is wat deze behelzen
 - 91% geeft aan te weten dat hij/zij bij SSV terecht kan als er problemen zijn
 - bijna 80% ontvangt ondersteuning in de vorm van praktische begeleiding, contact met andere vrijwilligers, attentie bij bijzondere gebeurtenissen.
   Deze ondersteuning loopt voor het overgrote deel via SSV, er is geen wens tot meer – meest genoemde redenen om dit vrijwilligerswerk te doen zijn:
 - het moet leuk blijven, het moet verantwoord zijn, de waardering van zowel klanten als SSV
 - meest genoemde redenen om te stoppen: leeftijd, gezondheid, niet meer leuk vinden

Aantal responses in deze enquête: 111 Totaal aantal responses in deze enquête: 111 Percentage van het totaal: 100.00

Man (1) 59 53.15%
Vrouw (2) 52 46.85%

41 tot en met 50 jaar (4) 3 2.70%
51 tot en met 64 jaar (5) 34 30.63%
65 tot en met 74 jaar (6) 53 47.75%
75 jaar of ouder (7) 21 18.92%

Minder dan 1 uur per week (1) 7 6.31%
1 tot en met 4 uur per week (2) 46 41.44%
5 tot en met 8 uur per week (3) 28 25.23%
9 tot en met 16 uur per week (4) 21 18.92%
17 tot en met 24 uur per week (5) 5 4.50%

3 maanden tot 1 jaar (2) 4 3.60%
1 tot en met 2 jaar (3) 13 11.71%
3 tot en met 5 jaar (4) 20 18.02%
5 tot en met 10 jaar (5) 29 26.13%
Langer dan 10 jaar (6) 44 39.64%

Betaalde baan?
Ja (1) 11 9.91%
Nee (2) 100 90.09%

Hoeveel uur werkt u?
24 tot en met 35 uur (3) 4 3.60%
36 uur of meer (4) 6 5.41%
Geen antwoord 0 0.00%
Niet getoond 100 90.09%

Wat was voor u de belangrijkste aanleiding om vrijwilligerswerk bij deze organisatie te gaan doen?
Ik wil mijn tijd nuttig besteden (601) 46 41.44%
Iets voor mensen kunnen betekenen (602) 71 63.96%
Vanwege mijn religieuze overtuiging (603) 5 4.50%
Het geeft mij voldoening (604) 61 54.95%
Om sociale contacten op te doen (605) 35 31.53%
Ik wil graag met mensen werken (606) 35 31.53%
Ik wil graag werkervaring opdoen (607) 0 0.00%
Het past bij de opleiding die ik nu volg (608) 0 0.00%
Ik wil iets leren (609) 0 0.00%
Ik wil mijn kennis en vaardigheden inzetten (610) 15 13.51%
Ik wil me inzetten voor de maatschappij (611) 44 39.64%
Het vrijwilligerswerk geeft afwisseling in mijn leven (612) 52 46.85%
Ik wil graag bij deze organisatie horen (613) 28 25.23%
Ik wil mogelijk een andere carrière volgen en wil mij oriënteren op ander soort werk (614) 0 0.00%
Andere 5 4.50%

Hoe bent u als vrijwilliger bij deze organisatie terechtgekomen?
Ik ben gevraagd door de organisatie (1) 14 12.61%
Via het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) (2) 7 6.31%
Via ElkWelzijn (3) 1 0.90%
Via de gemeente Culemborg (4) 0 0.00%
Via een advertentie (5) 3 2.70%
Via het internet (6) 4 3.60%
Via sociale media (7) 2 1.80%
Via posters of folders (8) 1 0.90%
Via een bekende (9) 55 49.55%
Via een nieuwsbericht in de krant of via radio of tv (10) 7 6.31%
Andere 17 15.32%

Hebt u een intakegesprek gehad bij de organisatie waar u nu als vrijwilliger actief bent?
Ja (1) 92 82.88%
Nee (2) 19 17.12

Hoe hebt u het intakegesprek ervaren?
Uitstekend (1) 25 22.52%
Goed (2) 62 55.86%
Matig (3) 3 2.70%
Slecht (4) 0 0.00%
Geen antwoord 2 1.80%
Niet getoond 19 17.12%

Welke taken verricht u?
Vervoer verzorgen (1011) 49 44.14%
Andere 54 48.65

Zijn uw werkzaamheden voor u duidelijk omschreven en vastgelegd?Ja (1) 101 90.99%
Nee (2) 8 7.21% > geen antwoord waarom!
Geen antwoord 2 1.80%

Bent u als vrijwilliger ook werkzaam bij andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn?
Ja (1) 28 25.23% > veelal 1-2 andere, 75% geen antwoord!
Nee (2) 81 72.97%

Weet u welke problemen of welke ziekten of beperkingen de personen hebben voor wie u vrijwilliger bent?
Ja (1) 34 30.63% > overwegend eenzaamheid en lichamelijke beperking (35)!
Aantallen antwoorden op deze vragen komen niet overeen, totaal 75! Meer ziekten vermeld?
Nee (2) 12 10.81%
Niet van toepassing (3) 60 54.05%

Wat vindt u van de waardering die u als vrijwilliger ontvangt van: [De zorgontvanger(s)]
Zeer tevreden (1) 29 26.13%
Tevreden (2) 49 44.14%
Zeer ontevreden (4) 1 0.90%
Niet van toepassing (6) 10 9.01%
Geen antwoord 22 19.82%

Wat vindt u van de waardering die u als vrijwilliger ontvangt van: [De organisatie waar u voor werkt]
Zeer tevreden (1) 31 27.93%
Tevreden (2) 61 54.95%
Ontevreden (3) 3 2.70%
Zeer ontevreden (4) 0 0.00%
Niet mee bekend (5) 0 0.00%
Niet van toepassing (6) 0 0.00%
Geen antwoord 16 14.41%
 
Belasting door vrijwilligerswerk ,1 staat voor ‘geen’ en 10 staat voor ‘zeer zwaar’
1 (1) 21 18.92%                                                  6 (6) 7 6.31%
2 (2) 12 10.81%                                                  7 (7) 11 9.91%
3 (3) 18 16.22%                                                  8 (8) 5 4.50%
4 (4) 10 9.01%                                                    9 (9) 1 0.90%
5 (5) 7 6.31%                                                    10 (10) 0 0.00%
Geen antwoord 19 17.12% 

Komt u tijdens uw vrijwilligerswerk wel eens knelpunten tegen?
Nee (1) 73 65.77%
Ja, namelijk: (2) 28 25.23%
Opmerkingen 27 24.32% > niet aangegeven wat deze zijn!

Als u in verband met uw vrijwilligerswerk met een probleem zou komen te zitten, weet u dan waar u terecht kunt?
Ja, bij de organisatie voor wie ik vrijwilligerswerk doe (1) 101 90.99%
Ja, ergens anders, namelijk: (2) 4 3.60%
Nee (3) 2 1.80%
Opmerkingen 13 11.71%
Geen antwoord 4 3.60%

Ontvangt u als vrijwilliger ondersteuning?
Ja (1) 79 71.17%
Nee (2) 26 23.42%
Geen antwoord 6 5.41%

Welke ondersteuning ontvangt u als vrijwilliger?
Praktische begeleiding of ondersteuning (19a01) 40 36.04%
Informatie over rechten en plichten van vrijwilligers in zorg en welzijn (19a02) 6 5.41%
Cursussen en trainingen (bijvoorbeeld een cursus in lichamelijke verzorging) (19a03) 25 22.52%
Contact met andere vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen (19a05) 45 40.54%
Een onkostenvergoeding (19a06) 1 0.90%
Persoonlijke ontwikkelingsbegeleiding binnen de organisatie (19a08) 1 0.90%
Treur- en fleurregeling (een kleine attentie bij een bijzondere gebeurtenis in uw leven) (19a09) 34 30.63%

Wat zorgt ervoor dat u dit vrijwilligerswerk wilt blijven doen?
Ik moet het leuk blijven vinden (2301) 83 74.77%
De waardering die ik ontvang van de zorgontvangers (2302) 37 33.33%
De waardering die ik ontvang van de organisatie waar ik voor werk (2303) 52 46.85%
Mogelijkheden om mijzelf in mijn vrijwilligerswerk te kunnen blijven ontwikkelen (2304) 6 5.41%
Ik moet mijn vrijwilligerswerk op een verantwoorde wijze uit kunnen blijven voeren (2305) 47 42.34%
De ondersteuning die ik van de organisatie ontvang (2306) 12 10.81%
Andere 6 5.41%