>>Bestuur

Bestuur

 • De heer J.C.J (Jos) van Zutphen
  voorzitter / PRAC
 • Mevrouw E.(Ellien) Doornebal
  secretaris
 • De heer T. (Thom) Bouman
  penningmeester
 • Mevrouw C. (Ineke) Diekerhof
  lid

Contact

bestuur@stichtingsamenverder.com


De Stichting Samen Verder

is een vrijwilligersorganisatie.

De doelstelling van de stichting is om ouderen en gehandicapten te ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Zij doet dit aanvullend op de reguliere hulpverlening.

De mogelijkheden van dienstverlening vanuit de diverse SSV projecten zijn opgenomen op deze site.