>>Fonds Goede Doelen

Fonds 'Goede Doelen' van SSV

Stichting Samen Verder (SSV) heeft de financiële mogelijkheid om naast de financiering van haar projecten ook goede doelen te ondersteunen.

Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling van het fonds 'Goede Doelen', de procedure van aanvragen, de criteria voor verlening van een bijdrage en de toegekende donaties.

Doelstelling SSV: 

 • bevorderen van zelfstandigheid en welbevinden van ouderen en mensen met een beperking
 • welbevinden van de vrijwilligers van SSV

Het fonds 'Goede Doelen' is dienstbaar aan de doelstelling van SSV. Bijdragen uit het fonds 'Goede Doelen' moeten om die reden passen binnen de doelstelling van SSV.

Het fonds 'Goede Doelen' kan aangewend worden ter ondersteuning van:

 • organisaties met projecten / initiatieven die zich richten op de doelstelling
 • individuele personen waar hulp aan wordt verleend

Criteria voor verlenen van ondersteuning:

 • organisaties
  -  te subsidiëren projecten of initiatieven moeten zich richten op bovengenoemde doelstelling in ruime zin;
  -  het project of initiatief moet in Culemborg worden uitgevoerd, of elders als een Culemborger daar als verantwoordelijke bij betrokken is;
  -  eenmalige of (van te voren vast te stellen) meerjarige bijdrage aan een duide-lijk omschreven project of activiteit als geheel;
 • individuele hulpverlening
  -  te ondersteunen individuele personen c.q. gezinnen die vallen binnen de doel-stelling van de stichting;
  -  woonachtig zijn in Culemborg;
 • de ondersteuning heeft in principe een eenmalig karakter.

Procedure:

 • SSV werft geen projecten via de pers, maar via de netwerken en contacten van de me-dewerkers van onze stichting;
 • aanvragen van organisaties:
  - schriftelijk aanvragen bij het Bestuur van Stichting Samen Verder Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg bestuur@stichtingsamenverder.com
  - motivatie, begroting en public relations voorstel toevoegen
  - uitsluitend rechtspersonen
 • aanvragen van personen:
  - gemotiveerd voorstel van "vertrouwenspersoon" aan Bestuur Stichting Samen Verder, Meerlaan 25, 4103 XZ Culemborg. E-mail: bestuur@stichtingsamenverder.com 
  - uit de aanvraag blijkt dat de ondersteuning aanvullend is op de reguliere hulpverlening.

Toekenning:

Toekenning vindt plaats via een bestuursbesluit, zo nodig na het inwinnen van aanvullende informatie.

 • De secretaris zorgt voor de communicatie met de aanvrager en legt de besluitvorming vast.
 • De penningmeester regelt de zakelijke kant.
 • De PRAC verzorgt de publiciteit.

Middelen:

De omvang van het fonds 'Goede Doelen' wordt jaarlijks bij het opmaken van de jaar-rekening vastgesteld door het bestuur.

Gesteunde doelen in 2016: 

 • Vakantieweek Roosevelthuis West Betuwe
 • Duofiets voor de bewoners van Elisabethhof
 • Advertentie in het blad van de Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC)
 • Folder van de Veluwse Wens Ambulance
 • Het Beterboek voor kinderen in het ziekenhuis Rivierenland

 

 

Nu op Facebook

Sinds dinsdag 6 maart 2018 staat Kringloopwinkel Bartje weer in het teken van Pasen en de..