>>>Goede Doelen 2007/2008

Goede Doelen 2007/2008

Fonds Goede Doelen van de Stichting Samen Verder in Culemborg

Ook in 2007/2008 hebben we vanuit onze stichting een aantal goede doelen kunnen ondersteunen.  De aanvragen voor de doelen die we ook in de eerste helft van dit jaar hebben kunnen honoreren passen natuurlijk binnen de criteria die we voor de aanvragen hebben vastgesteld.

Het bestuur heeft positief gereageerd op:

  • een optreden voor de bewoners van de Elisabeth-hof , De Kulenburg en het Beatrix Verpleeghuis. Een optreden van een bandparodist die hen meenam naar de tijd, waarin Dorus op radio en televisie niet weg te denken was. Op donderdag 29 november 2007, vrijdag 30 november 2007 en zaterdag 1 december 2007 hebben velen kunnen genieten van dit unieke optreden. In de foto galerie kunt u wat foto's vinden van dit optreden, of klik hier.
  • Het verzoek vanuit het Zorgcentrum Beatrix om een aantal wensen van bewoners mogelijk te maken. De vervoerskosten voor de vervulling van deze wensen worden vergoed tot een bedrag van € 1500,--.
  • Het verzoek van de basisschool 't Praathuis. Tijdens het Paasproject hebben de leerlingen van deze school o.m. de bewoners van de zorgcentra: Kulenburg, Beatrix en Elisabethhof een bloemengroet gebracht. Wij betaalden de bloemen: € 650,-. In de fotogalerie vindt u foto's., of klik hier.
  • Het verzoek van de activiteitenbegeleiding van de drie zorgcentra om een theatervoorstelling te sponsoren. Deze voorstellingen worden in de tehuizen zelf gegeven. Op 5 mei j.l. werd in de Kulenburg de voorstelling "Juliana, een tijdperk" verzorgd. De andere voorstellingen zijn ook ingepland. Voor deze drie voorstellingen vergoeden we de kosten van € 780,--.
  • Het verzoek van de fam. Franken, om bij te dragen in de kosten voor opvang van dakloze bejaarden: het Nederlands Welkomdorp in Sri Lanka. Bij dit project is een aantal Culemborgers direct betrokken. We blijven dan ook periodiek op de hoogte van de activiteiten die uitgevoerd worden. We hebben hiervoor € 2500,-- ter beschikking gesteld
  • Het verzoek van de stichting Nhadam in Moldavië "om de kachel te laten branden". Ook bij deze stichting is een aantal Culemborgers actief betrokken. Een aantal jaren geleden hebben wij vanuit onze stichting de aanleg en installatie van de centrale verwarming in een gebouw waar ouderen worden opgevangen betaald. Nu is de vergoeding gegeven voor de kosten van een jaar lang gas voor de CV. Het bedrag van € 3600,-- is door ons overgemaakt. We blijven ook op de hoogte van de besteding van dit geld.

In het tweede halfjaar van 2008 is nog een aantal aanvragen gehonoreerd:

  • Voor enkele excursies voor de bewoners van de Kulenburg werd het vervoer ter beschikking gesteld. Een bedrag van €  360,--.
  • Op dit moment wordt er nagedacht over en gewerkt aan het maken en plaatsen van een aantal foto's van onze stad in de verzorgings- en  verpleeghuizen in Culemborg. Hiervoor worden wissellijsten gebruikt, zodat er steeds wisselende foto's in het betreffende huis te zien zijn. Een bedrag van €  2000,-- is daarvoor gereserveerd.
  • De stichting Christoforus is actief in de Oekraïne met de opvang, behandeling en revalidatie van gehandicapte kinderen. Een bedrag van € 6000,-- kon ter beschikking worden gesteld voor de aanschaf van revalidatiemateriaal.
  • Ook in 2008 wordt weer de decemberactie gehouden. In samenwerking met de Diaconale Werkgroep van de Raad van Kerken worden voedselpakketten uitgereikt aan mensen/gezinnen die van een minimum moet rondkomen.

Helaas hebben we ook enkele aanvragen moeten afwijzen. Hoewel de doelen waarvoor ondersteuning gevraagd werd zeker belangrijk geacht moeten worden, voldeden deze aanvragen niet aan de criteria die we voor toekenning van gelden hanteren.

Dank aan allen binnen onze stichting die het mede mogelijk maken dat wij, naast onze eigen activiteiten, ook anderen kunnen ondersteunen.

Waarom goede doelen

Door het goed lopende kringloopcentrum hebben wij de mogelijkheid om naast de financiering van de verschillende projecten ook goede doelen te ondersteunen.

In dit item vindt u mededelingen over  toegekende donaties en verslagen over de besteding hiervan in de verschillende projecten. Projecten die passen binnen de doelstellingen van de stichting voor ouderen en gehandicapten, kunnen ondersteund worden. Het betreft dan projecten in Culemborg, maar ook projecten in het buitenland als daar Culemborgers rechtstreeks bij betrokken zijn. Tevens is financiering van een project  niet op een andere manier (volledig) mogelijk.

Is er een project, wat naar uw mening in aanmerking komt voor een ondersteuning? Meldt dit dan aan bij het bestuur van de Stichting Samen Verder. Een uitvoerige motivatie, waarom u vindt dat het project een bijdrage verdient, is daarbij nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.


Aanvragen kunnen worden gericht aan:
het Bestuur van Stichting Samen Verder
Meerlaan 25,
4103 XZ Culemborg 
E: bestuur@stichtingsamenverder.com