Fonds Goede Doelen

Project: SRI  LANKA 2008

In mei/juni 2008 hebben wij weer een bezoek gebracht aan Sri Lanka. Het was voor ons alweer de vierde keer dat we daar naar toe mochten. De aanleiding om nu dit jaar te gaan was een uitnodiging voor de huwelijkssluiting van de oudste dochter van ons adoptiegezin. Toen de plannen werden gemaakt, hebben we het bestuur van de SSV gevraagd om een donatie uit het Goede Doelen-Fonds. De bijdrage hebben we gevraagd voor een specifiek project in Sri Lanka voor ouderenwerk, n.l. het Nederlands Welkomdorp. Hierop is gunstig gereageerd met een bijdrage van € 2500,-. We zullen proberen iets van onze belevenissen weer te geven over diverse projecten in onderstaand verhaal.

Nederlands Welkomdorp

Het Nederlands Welkomdorp is een project van het Family Help Programme Holland-Sri Lanka (FHP).
De oprichter van het FHP, Herman Steur, had ooit een droom om een dorp te bouwen waar  dakloze bejaarden, zonder familie, liefdevol zouden worden opgevangen. Na het overwinnen van de nodige moeilijkheden werd uiteindelijk begonnen met de bouw van het dorp.

Er werden ongeveer 100 huisjes gebouwd waarvan de gevels in Monnikkendamse stijl zijn uitgevoerd. In ieder huisje kunnen 4 mensen wonen. Ook werd er een eetzaal met keuken, een hospitaal en zusterhuis gebouwd. In 1996 werd het dorp officieel geopend door Jos Brink.
Er wonen op dit moment iets meer dan 300 bejaarden in het dorp. Zij krijgen hier een verzorgde oude dag, voor zover er voldoende giften binnenkomen. In de grote eetzaal wordt driemaal daags een maaltijd verstrekt.
Er is op het terrein o.a. een gebouw voor de tandarts en een gebouw voor dementerenden bij-gebouwd. Als mensen een goede verzorging krijgen, worden ze meestal ook ouder en ontstaan er ouderdomsproblemen zoals dementie. Vandaar dat er een speciale afdeling voor is gebouwd. U zult begrijpen dat voor al die zaken veel geld nodig is.

overhandiging cheque namens SSVDaarom was het fijn om voor dit project een cheque van € 2500,- te mogen overhandigen aan de directeur van het FHP Sri Lanka, dhr. William Phillips, namens de SSV. U kunt er van overtuigd zijn dat het goed besteed zal worden voor de ouderen in het dorp.

Kleuterschool Polgahahena

Na de tsunami, die in 2004 een groot gedeelte van de kustgebieden van Sri Lanka heeft verwoest, zijn er veel gezinnen in andere gebieden gaan wonen, omdat zij hun huis hebben verloren. Een van de gebieden waar tsunami- slachtoffers naar toe zijn verhuisd, is Polgahahena. De plaatselijke kerk van Polgagahena (Infant Jesus Church of Polgagahena) heeft bij het Family Help Programme Holland Sri Lanka (FHP) om hulp gevraagd bij het bouwen van een school. Het gaat om een kleuterschool, waar 50 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar onderwijs kunnen genieten. Zij worden voorbereid op het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat naast kinderen die slachtoffer zijn van de tsunami, óók de arme kinderen die oorspronkelijk uit de Polgagahena gemeente komen, hier naar school kunnen. Dit zal de integratie bevorderen, juist als de kinderen vanaf jonge leeftijd met elkaar te maken hebben op school. In maart van dit jaar hoorden wij dat er geld nodig was voor dit project. Aangezien een groot deel van ons hart in Sri Lanka ligt, sprak dit ons aan. Vervolgens hebben we een aanvraag ingediend, bij de Hervormde en de Gereformeerde kerk voor een collecte bestemd voor dit doel. Ook deze aanvraag is gehonoreerd. Als er meer dan de helft van het benodigde bedrag binnen is, wordt er met de bouw begonnen. Aangezien er al een behoorlijk bedrag binnen was, maar nog niet de helft, besloten wij de op- brengst van de collecte voor te financieren zodat er begonnen kon worden. Dat is gebeurd in de periode mei/juni, toen wij in Sri Lanka waren. Het is dringend nodig dat er een goed gebouw komt. De kinderen zitten nu in een kleine ruimte, die aan de achterkant van de kerk is gemaakt. Het kwam bij ons over als een veredeld kippenhok. Veel kinderen in een kleine ruimte.

De eerste steen voor de kleuterschoolIk (Koos) had het voorrecht om de eerste steen te mogen leggen. In totaal werden er vier stenen gelegd. Hierna mocht ik een kleine toespraak houden en een Singalese Bijbel aanbieden namens de school van onze kleindochter Anna. Tijdens een actie hebben we daar geld voor verzameld. Een beetje achteraf stonden er enige werkmensen, die volgens ons bijna niet konden wachten om te beginnen. Dat leek ons een heel goed teken. Na het officiële gedeelte gingen we in de kerk thee drinken en genieten van de lokale, door de moeders gebakken lekkernijen. Al met al weer een vreugdevolle gebeurtenis.

Koos & Nynke school

Koos en Nynke-school Sri LankaIn 1998 hebben we geld beschikbaar kunnen stellen voor de bouw van een school in een klein dorpje. In februari 1999 hebben we de eerste steen gelegd en eind augustus was de school klaar. De school heeft de naam: ‘Koos & Nynke school’ gekregen.

In 2001 hebben we de school bezocht. Het was een aangekondigd bezoek en dat was duidelijk te merken. Er was het e.e.a. georganiseerd. De school zag er goed uit en werd ook als school gebruikt.
In 2004 zijn we onaangekondigd op bezoek gegaan en dat werd duidelijk niet op prijs gesteld. De Boeddhistische priester wil blijkbaar alleen een goede indruk maken. Maar wij konden nu constateren dat het eigenlijk wel in orde was.

Nu in 2008 troffen we een leeg gebouw aan behalve een tafel en 2 stoelen. Hierover hebben we contact opgenomen met de directeur van de stichting. Met hem zijn we een paar dagen later weer naar de school gegaan. Wat bleek, de priester was vertrokken met medeneming van alle spullen waaronder ook de lesboeken. De nieuwe priester was van de afspraken niet op de hoogte maar beloofde e.e.a. weer op poten te zetten. De directeur heeft beloofd er op toe te zien dat volgens afspraak alles weer goed komt. Hier hebben we alle vertrouwen in.

Adoptie gezinnen

Het is mogelijk om via het FHP een vaderloos gezin, moeder met kinderen, te adopteren. Wijzelf hebben twee gezinnen geadopteerd en gaan daar op bezoek als we in Sri Lanka zijn. Tevens proberen we gezinnen te bezoeken die door mensen uit bijvoorbeeld Culemborg zijn geadopteerd. Dit hebben we ook deze keer gedaan. Als je bij hen bent kom je iedere keer weer tot de ontdekking dat wij hier toch wel erg rijk zijn.

Alleenstaande moeder Sri Lanka

De moeder op deze foto verloor haar man aan de complicaties van suikerziekte. De middelen die nodig zijn voor een diabeet, zijn daar niet te krijgen voor arme mensen. Zij moeten dat namelijk zelf betalen. Voor de zoon heeft deze situatie ook gevolgen voor de toekomst. Hij zal veel moeilijker aan een studie kunnen beginnen. Er zijn niet de sociale voor-zieningen zoals wij die hier kennen. Vandaar dat het heel belangrijk is dat er vanuit Nederland mensen zijn die dit soort gezinnen adopteren. Dan zijn ze in ieder geval verzekerd van eten en drinken.
Als we kijken naar de ontwikkeling van het gezin dat we vanaf 1998 ondersteunen, dan mogen we alleen maar met dankbaarheid zien, dat het zo goed is gegaan.
Toen we hen opzochten aan het begin van ons verblijf dit jaar, werd ik (Koos) gevraagd om getuige te zijn bij het huwelijk van de oudste dochter Chamarika. U zult begrijpen dat het een hele eer was en ik heb daar dan ook graag ja op gezegd.

Het sluiten van een huwelijk gebeurt daar niet in een gemeentehuis of iets dergelijks. Een huwelijk wordt gesloten in de kerk, tempel of moskee. In dit geval was het in de kerk. De hele dienst was in het Singalees, dus we hebben er niets van verstaan, maar we konden wel aardig volgen waar het over ging.
Toen het officiële deel van handtekeningen zetten aan de beurt was, werden we aan een tafel genodigd waar het register lag. Op de plaats waar ik een handtekening mocht zetten, stond mijn naam in het Singalees, ik moest maar aannemen dat het goed was, want het is raar dat je je eigen naam niet kunt ontcijferen. Na afloop van de dienst stelde het bruidspaar zich buiten op, zodat iedereen hen kon feliciteren.

De receptie was de andere dag ’s avonds. De opa van de bruid had in de kerk tegen ons gezegd, met nadruk, dat we precies om 18.00 uur in de receptiehal moesten zijn. Dus zoals we gewend zijn, waren we er 10 minuten voor die tijd. We hadden beter moeten weten. Wat bleek, het bruidspaar, familie en genodigden kwamen pas tegen 19.00 uur. Het was geen receptie zoals wij dat hier kennen, alleen genodigden waren daarbij aanwezig. Al met al was het een hele belevenis.

We zijn nog bij drie gezinnen geweest waarvan de omstandigheden soms zeer slecht waren. In één gezin heeft de moeder zich opgeofferd om in Koeweit te gaan werken om voor de kinderen meer geld te verdienen. Het was voor haar een noodsprong. Het resultaat is dat ze daar als een huisslaaf wordt behandeld en dat haar paspoort ingenomen is door de werkgever. Ze kan geen kant meer op. De kinderen leven nu bij de grootouders. De moeder is nu aan het proberen met hulp van de Srilankaanse ambassade een terugkeerregeling te zoeken. Als je dit tegenkomt, breekt je hart bij het horen van zoveel problemen.

Alleenstaande bejaarden

In Sri Lanka onderhouden de kinderen de ouders als die oud zijn en niet meer kunnen werken. Bejaarden die geen man of vrouw meer hebben èn geen kinderen, hebben dus ook geen inkomen. Er zijn geen sociale voorzieningen zoals de AOW die wij hier kennen. Dus als er geen kinderen zijn, moeten ze maar afwachten of er door de omgeving wat wordt gegeven.

De man die wij als eerste wilde bezoeken, bleek vlak voor onze komst te zijn overleden. Dat vonden we jammer, want de andere keren was het bezoek zeer positief.

 De mevrouw die u hiernaast op de foto ziet, heeft haar man verloren en een paar jaar geleden is haar enige zoon verongelukt. Toen we haar in 2004 voor de eerste keer bezochten, straalde er niet veel levenslust meer van haar af. We bezochten haar nu weer, iets blijer was ze wel. Moe was ze ook, omdat ze voor haar hartmedicijnen naar het ziekenhuis moest lopen. Om naar het ziekenhuis te gaan moet ze uren lopen, want voor vervoer heeft ze geen geld. Ze woont bij haar schoondochter, in een zeer klein kamertje, waar ook nog een grote box in stond voor haar achterkleinkind. Wij hebben haar sinds 2003 kunnen adopteren en dat geeft haar wel enige speelruimte.

Steeds meer komen we tot de ontdekking dat we hier in Nederland eigenlijk niets te klagen hebben. 

Mocht u na het lezen van dit verhaal vragen hebben, dan kunt u via de Stichting Samen Verder in Culemborg, altijd contact met ons opnemen.

Koos en Nynke Franken 

Waarom goede doelen

Door het goed lopende kringloopcentrum hebben wij de mogelijkheid om naast de financiering van de verschillende projecten ook goede doelen te ondersteunen.

In dit item vindt u mededelingen over  toegekende donaties en verslagen over de besteding hiervan in de verschillende projecten. Projecten die passen binnen de doelstellingen van de stichting voor ouderen en gehandicapten, kunnen ondersteund worden. Het betreft dan projecten in Culemborg, maar ook projecten in het buitenland als daar Culemborgers rechtstreeks bij betrokken zijn. Tevens is financiering van een project  niet op een andere manier (volledig) mogelijk.

Is er een project, wat naar uw mening in aanmerking komt voor een ondersteuning? Meldt dit dan aan bij het bestuur van de Stichting Samen Verder. Een uitvoerige motivatie, waarom u vindt dat het project een bijdrage verdient, is daarbij nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.


Aanvragen kunnen worden gericht aan:
het Bestuur van Stichting Samen Verder
Meerlaan 25,
4103 XZ Culemborg 
E: bestuur@stichtingsamenverder.com