>>>Stichting Nhadam Moldavië

Fonds Goede Doelen

STICHTING NHADAM Moldavië, dagcentrum Sunrise

MoldaviëStichting Samen Verder heeft in het kader van haar 5e lustrum in 2003 een forse financiële bijdrage gedaan aan de verwarmingsinstallatie van het ouderen-dagcentrum Sunrise, te Straseni, gelegen in Moldavië, het armste land van Europa. Nu, bij het 30-jarig bestaan, heeft Nhadam opnieuw een bedrag gekregen om een jaar diezelfde verwarming te betalen.

Met name zeer veel ouderen leven in Moldavië in erbarmelijke omstandigheden een kommervol bestaan. Het centrum Sunrise verschaft aan zo’n 275 bejaarden in Straseni gratis maaltijden, openbare bad- en wasgelegenheden, onderwijs en cursussen in hygiëne, en een variëteit aan club- en stimuleringsactiviteiten, zoals handenarbeid en massage.

De clubactiviteiten bestaan o.a. uit discussieavonden, gymnastische oefeningen, kunstsessies, dansavonden en bijvoorbeeld schaken.

Een vaste bezoeker van ons dagcentrum Sunrise is Olga. Als we haar in haar huisje opzoeken ontmoeten we een levendige kleurrijk geklede vrouw die alleen in het lichtblauw geschilderde huisje leeft met een kleine tuin eromheen.

Olga is getrouwd geweest en heeft uit dit huwelijk één zoon. Zowel haar man als haar zoon zijn inmiddels overleden. Haar man was regelmatig dronken en ze heeft een moeilijk huwelijk gehad.

Olga heeft gedurende haar leven op een kolchoz gewerkt, een grote productieboerderij, ten tijde van het Sovjet regime. Ook heeft ze acht jaar lang winkels schoongemaakt.

We realiseren ons dat het huis er in het voorjaar romantisch uitziet, maar in de koude winter zonder verwarming voor een zwaar bestaan zorgt met alle kieren, gaten en het dunne glas. In de winter kan het 20 graden vriezen. Om naar het toilet te gaan moet Olga 15 meter over een schuin modderpaadje omhoog lopen, waar een klein houten hokje staat. In een boom hangt een waterreservoir, waaruit ze, als het niet vriest, kan tappen. Dit rerservoir moet regelmatig bijgevuld worden uit de put in het dorp.

We vragen haar hoe ze de winter doorkomt. Ze vertelt ons dat ze aan het einde van de winter alleen nog van maïsmeel broodjes maakt, tegen die tijd zijn alle groenten op.

Ze vertelt ons dat het in deze tijden moeilijk is om hulp te krijgen, tenzij je ervoor betaalt. Voor water halen uit de put in het dorp vraagt ze hulp, dit kost 2 Lei. Ook voor het zware tuinwerk vraagt ze hulp. Ook al woont ze reeds 50 jaar in haar huidige huis, ze vertelt ons dat de mensen haar beschouwen als iemand die van ‘elders’ komt, omdat ze niet in Straseni geboren en getogen is. Dit zorgt ervoor dat ze minder makkelijk hulp krijgt en in een geïsoleerde positie terecht komt.

Ze adviseert de jeugd om goed te studeren en zich niet door anderen te laten beïnvloeden. Haar motto’s om te overleven zijn: blij zijn met wat je hebt, neem het leven met een glimlach, waarom zou je je leven verkorten met je zorgen maken. God geeft haar kracht.

Het staatspensioen bedraagt minder dan 20 euro per maand. Veel te weinig om van rond te komen. Drie keer per week bezoekt Olga het Sunrise dagcentrum voor een maaltijd, de gymles, en om onder de mensen te komen. Ook verschaft het centrum haar de mogelijkheid om te douchen en haar was te doen. Iets wat ze daarvoor al vele jaren niet had kunnen doen.

Voor haar is Sunrise letterlijk en figuurlijk een plek om op te warmen, mede dankzij stichting Samen Verder uit Culemborg.

Namens Olga:

PS: Wilt u ook een bejaardenzorgplaats in het Sunrise centrum steunen? Voor 20 euro per maand verzekert u één oudere van een menswaardige oude dag! Surf naar www.nhadam.nl of bel naar 0345-548874 voor het adoptieformulier.

Basjan Dane

Waarom goede doelen

Door het goed lopende kringloopcentrum hebben wij de mogelijkheid om naast de financiering van de verschillende projecten ook goede doelen te ondersteunen.

In dit item vindt u mededelingen over  toegekende donaties en verslagen over de besteding hiervan in de verschillende projecten. Projecten die passen binnen de doelstellingen van de stichting voor ouderen en gehandicapten, kunnen ondersteund worden. Het betreft dan projecten in Culemborg, maar ook projecten in het buitenland als daar Culemborgers rechtstreeks bij betrokken zijn. Tevens is financiering van een project  niet op een andere manier (volledig) mogelijk.

Is er een project, wat naar uw mening in aanmerking komt voor een ondersteuning? Meldt dit dan aan bij het bestuur van de Stichting Samen Verder. Een uitvoerige motivatie, waarom u vindt dat het project een bijdrage verdient, is daarbij nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.


Aanvragen kunnen worden gericht aan:
het Bestuur van Stichting Samen Verder
Meerlaan 25,
4103 XZ Culemborg 
E: bestuur@stichtingsamenverder.com