>Vacatures

Vacatures

Stichting Samen Verder (SSV) is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt ouderen en mensen met een beperking in Culemborg te ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren. Dit gebeurt aanvullend op de reguliere hulpverlening.


 Medewerker kantoor

Stichting Samen Verder (SSV) zoekt vrijwilligers die op kantoor administratieve werkzaamheden willen vervullen ten dienste van de organisatie als geheel en de diverse projecten (Klaartje, Bartje e.a.) in het bijzonder.

Kantoorwerkzaamheden:

 • administratie vrijwilligers;
 • postbehandeling;
 • e-mailcorrespondentie;
 • financiële administratie van de dagopbrengsten van de busritten Klaartje;
 • beheer kleine kas;
 • afhandeling ritten Klaartje buiten Culemborg;
 • beantwoorden telefoon kantoor;
 • gastvrouw/-heer voor chauffeurs, bijrijders en bezoekers.

Functie-eisen

Van deze vrijwilligers wordt verwacht dat zij basis kennis hebben van de gebruikte programma's, zoals Word, Excel, e-mail, enz. Goede communicatieve vaardigheden en een open houding naar de collega's is eveneens belangrijk.

Werkzaamheden op werkdagochtenden van 9-12 in overleg.

Reacties naar: bestuur@stichtingsamenverder.com


Bartje zoekt projectleider

De functie van projectleider is vacant binnen het Kringloopcentrum Bartje van de Stichting Samen Verder (SSV).
Wij willen graag in contact komen met iemand (m/v) die voor deze functie belangstelling heeft.

Taken van de projectleider:

 • informeert medewerkers over de organisatie en werkwijze van SSV;
 • is de aanspreekbare persoon voor bestuur en medewerkers voor de activiteiten/taken van het kringloopcentrum;
 • verzorgt de verdeling van de werkzaamheden onder de medewerkers;
 • voert intakegesprekken met potentiële medewerkers van dit project;
 • maakt en bewaakt de procedures voor de verschillende taken van het kringloopcentrum;
 • levert bijdragen voor de website;
 • verzorgt gegevens voor het jaarverslag;
 • is verantwoordelijk voor instructie en oefening van het ontruimingsplan van het hoofdgebouw.

Functie-eisen

Van de projectleider verwachten wij dat hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en een collegiale opstelling naar de medewerkers.

Reacties naar: bestuur@stichtingsamenverder.com


(Plv.) Projectleider Klaartje

Klaartje is een project van Stichting Samen Verder (SSV). Chauffeurs en bijrijders van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking, die zich hiervoor telefonisch hebben aangemeld, van deur tot deur. Ook rolstoelvervoer.

Projectleider en plv. projectleider geven leiding aan de projectorganisatie van Klaartje. Daarbij worden zij geholpen door de dagleiders.

Zij houden contact met de telefonist(-es) (rittenplanners), de chauffeurs, de medewerkers van het wagenpark (onderhoud), de andere projectleiders van de SSV en het bestuur.

Functie-eisen

Van deze projectleiders verwachten wij dat zij beschikken over goede contactuele vaardigheden en een collegiale opstelling naar de medewerkers.
Dit vereist dat een leidinggevende communicatief vaardig is en voortdurend zoekt naar het evenwicht tussen sturend en empathisch vermogen.
Van de projectleiders wordt verwacht dat zij teamplayers zijn die vrijwilligers kunnen motiveren.

Reacties naar: bestuur@stichtingsamenverder.com


Bestuurslid PR en activiteiten

Voor het bestuur van de Stichting Samen Verder (SSV) zijn wij op zoek naar een bestuurslid PR en Activiteiten.
Vanuit deze bestuurstaak geeft u leiding aan de PR- en Activiteiten Commissie (PRAC).

De PRAC verzorgt de interne en externe communicatie van de SSV, waaronder nieuwsbrief en advertenties.
Daarnaast organiseert deze commissie het jaarlijkse uitje en de eindejaarsbijeenkomst voor onze ca. 250 vrijwilligers.

Functie-eisen

 • Affiniteit met onze doelgroep;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Een enthousiaste en positieve instelling;
 • Zelfstandig optreden en het vermogen in een team te functioneren;
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor maandelijkse bestuursvergaderingen, om de maand aansluitend aan de bestuursvergadering een bijeenkomst plannen met de projectleiders en ieder kwartaal een PRAC-bijeenkomst;
 • Liefst enige ervaring met betrekking tot de specifieke bestuursfunctie.

Reacties naar: bestuur@stichtingsamenverder.com 


Chauffeur en/of bijrijder Klaartje bussen

Klaartje is een project van Stichting Samen Verder (SSV). Chauffeurs en bijrijders van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking. De passagiers hebben zich hiervoor telefonisch aangemeld en worden van deur tot deur vervoerd, ook met rolstoel.

De functies houden in:

 • begeleiden van deur naar deur;
 • helpen bij in- en uitstappen;         
 • helpen met rollator / hulpmiddelen;
 • innen van geld en registratie hiervan.

Functie-eisen:

 • flexibele, geduldige en behulpzame houding naar klant / passagier;
 • goede gezondheid en conditie, vaak in- en uitstappen en het uitvoeren van handelingen bij rolstoelvervoer;
 • onbesproken gedrag;
 • kennis van het stratenplan van de gemeente;
 • verantwoordelijkheidsgevoel voor klanten en bus;
 • basiskennis en kunnen toepassen van een specifiek deel EHBO: helpen en ondersteunen klanten;
 • kennis van verkeersregels, hiervoor worden regelmatig korte cursussen in eigen beheer verzorgd, deelnemen is eens per twee jaar verplicht;
 • kennis van het gebruik van de rolstoelfaciliteit en het veilig vervoeren van personen in hun rolstoel. Instructeurs leiden alle nieuwe chauffeurs en bijrijders hierin op.

Dagdeel

's Morgens, 's middags en / of  ’s avonds. Ook zo mogelijk in het weekend. Alles in overleg.

Reacties naar: klaartje@stichtingsamenverder.com


 

Voelt u ervoor om vrijwilliger te worden bij één van onze projecten?
U kunt altijd vrijblijvend informeren!

Contact

(0345) 520 521 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
kantoor@stichtingsamenverder.com

Nu op Facebook