>Vacatures

Vacatures

Stichting Samen Verder (SSV) is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt ouderen en mensen met een beperking in Culemborg te ondersteunen om zelfstandig te kunnen functioneren. Dit gebeurt aanvullend op de reguliere hulpverlening.


Vacature Bestuurslid met deeltaak Bartjes Kringloopcentrum

Voor het bestuur van de Stichting Samen Verder (SSV) zijn wij op zoek naar een bestuurslid met als deeltaak Bartjes Kringloopcentrum.
De stichting heeft ca. 250 vrijwilligers in dienst, die allen enthousiast en zonder vergoeding werkzaam zijn. De opbrengsten uit het Kringloopcentrum worden aangewend ten behoeve van het project Klaartje. De bussen van Klaartje vervoeren ouderen en gehandicapten van deur tot deur, in Culemborg en directe omgeving.
Vanuit deze functie onderhoudt u de kontakten met de projectleiding van Bartjes Kringloopcentrum.
Daarnaast heeft u als bestuurslid een adviserende en medebeslissende rol bij adviezen en besluiten 
op meerdere gebieden.

Functie eisen:

 • Affiniteit met onze doelgroep
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het vermogen om te kunnen gaan met een groep vrijwilligers van zeer uiteenlopende komaf
 • Een enthousiaste en positieve instelling
 • Zelfstandig optreden en het vermogen in een team te functioneren
 • Voldoende tijd beschikbaar hebben voor maandelijkse bestuursvergaderingen en tweemaandelijks vergadering met de projectleiders. Daarnaast regelmatig overleg met de projectleider van Bartjes Kringloopcentrum.
 • Liefst enige bestuurlijke ervaring.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter de heer J. van Zutphen, tel.
0345-515466
Reacties naar: bestuur@stichtingsamenverder.com 


Bartje zoekt plaatsvervangend projectleider

De functie van plaatsvervanger projectleider is vacant binnen het Kringloopcentrum Bartje van de Stichting Samen Verder (SSV). Wij willen graag in contact komen met iemand (m/v) die voor deze functie belangstelling heeft.

Taken van de projectleider:

 • informeert medewerkers over de organisatie en werkwijze van SSV;
 • is de aanspreekbare persoon voor bestuur en medewerkers voor de activiteiten/taken van het kringloopcentrum;
 • verzorgt de verdeling van de werkzaamheden onder de medewerkers;
 • voert intakegesprekken met potentiële medewerkers van dit project;
 • maakt en bewaakt de procedures voor de verschillende taken van het kringloopcentrum;
 • levert bijdragen voor de website;
 • verzorgt gegevens voor het jaarverslag;
 • is verantwoordelijk voor instructie en oefening van het ontruimingsplan van het hoofdgebouw.

Functie-eisen

Van de projectleider verwachten wij dat hij/zij beschikt over goede contactuele vaardigheden en een collegiale opstelling naar de medewerkers.

Reacties naar: bestuur@stichtingsamenverder.com


Chauffeur en/of bijrijder Klaartje bussen

Klaartje is een project van Stichting Samen Verder (SSV). Chauffeurs en bijrijders van Klaartje vervoeren ouderen en mensen met een beperking. De passagiers hebben zich hiervoor telefonisch aangemeld en worden van deur tot deur vervoerd, ook met rolstoel.

De functies houden in:

 • begeleiden van deur naar deur;
 • helpen bij in- en uitstappen;         
 • helpen met rollator / hulpmiddelen;
 • innen van geld en registratie hiervan.

Functie-eisen:

 • flexibele, geduldige en behulpzame houding naar klant / passagier;
 • goede gezondheid en conditie, vaak in- en uitstappen en het uitvoeren van handelingen bij rolstoelvervoer;
 • onbesproken gedrag;
 • kennis van het stratenplan van de gemeente;
 • verantwoordelijkheidsgevoel voor klanten en bus;
 • basiskennis en kunnen toepassen van een specifiek deel EHBO: helpen en ondersteunen klanten;
 • kennis van verkeersregels, hiervoor worden regelmatig korte cursussen in eigen beheer verzorgd, deelnemen is eens per twee jaar verplicht;
 • kennis van het gebruik van de rolstoelfaciliteit en het veilig vervoeren van personen in hun rolstoel. Instructeurs leiden alle nieuwe chauffeurs en bijrijders hierin op.

Dagdeel

's Morgens, 's middags en / of  ’s avonds. Ook zo mogelijk in het weekend. Alles in overleg.

Reacties naar: klaartje@stichtingsamenverder.com


Voelt u ervoor om vrijwilliger te worden bij één van onze projecten?
U kunt altijd vrijblijvend informeren!

Contact

(0345) 520 521 op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur
kantoor@stichtingsamenverder.com

Nu op Facebook